Triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh ​

Thứ tư 03/02/2021 11:00

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Luật CCCD năm 2014, các quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, UBND tỉnh ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD; phấn đấu hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, thời gian thực hiện từ ngày 1/1 - 1/7/2021. Để triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật CCCD và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... về nội dung của Dự án; tiến hành rà soát, thống kê đối tượng trong diện cấp CCCD đang làm việc tại đơn vị, bố trí địa điểm thực hiện thu nhận hồ sơ, cấp CCCD lưu động.

Công an tỉnh đảm bảo nguồn nhân lực, các điều kiện cần thiết phục vụ công tác. Xây dựng phương án, thông báo lịch và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCGD tại địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, lộ trình. Tiếp nhận trang thiết bị thuộc Dự án do Bộ Công an bàn giao và tổ chức vận hành hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại địa phương đảm bảo theo quy định của pháp luật; thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu CCCD với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tạo sự đồng thuận, hợp tác trong quá trình triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại địa bàn.

Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cơ sở phối hợp với lực lượng công an trong đối chiếu thông tin của công dân phục vụ công tác thu nhận hồ sơ, cấp CCCD; đồng thời hướng dẫn, giải quyết hiệu quả công tác cải chính, điều chỉnh thông tin sai lệch trong các loại giấy tờ của công dân, nhất là giấy khai sinh để làm căn cứ điều chỉnh thông tin của công dân trong các loại giấy tờ khác được thống nhất. Phối hợp với cơ quan công an trong thực hiện thu thập Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) đối với công dân có sự thay đổi thông tin thông qua giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch tại cơ quan tư pháp các cấp (thực hiện đến hết ngày 1/7/2021 khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức vận hành).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thu nhận hồ sơ, cấp CCCD cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong quân đội thuộc quyền quản lý.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến cán bộ, công nhân, viên chức tại cơ quan nắm được chủ trương và tuyên truyền đến gia đình, người thân. Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, các đơn vị ngành dọc phối hợp với cơ quan công an trong việc rà soát, thống kê đối tượng trong diện cấp CCCD đang làm việc tại đơn vị, bố trí địa điểm thực hiện thu nhận hồ sơ, cấp CCCD lưu động.

UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích, tầm quan trọng của việc cấp CCCD của Chính phủ; huy động lực lượng cơ sở như: Tổ dân phố, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... hỗ trợ. Phối hợp với lực lượng công an tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân, giải quyết thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở cơ quan và nhà văn hóa của các tổ, xóm; chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ công tác triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh