Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 ​

Thứ sáu 20/11/2020 06:00

UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trvay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để thực hiện hiệu quả việc cho vay đối với người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tích cực tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Phối hợp với các sở, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, Thành phố phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình thực hiện; cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu của người sử dụng lao động, thông tin đóng bảo hiểm của người lao động bị ngừng việc và thời điểm đóng bảo hiểm cuối cùng của người sử dụng lao động... thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình khi NHCSXH đề nghi, làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng, phê duyệt cho vay, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, Thành phố phối hợp cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu của người sử dụng lao động như: tình hình hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp... khi NHCSXH đề nghị để làm cơ sở cho việc kiểm tra, xác minh thông tin để phê duyệt cho vay.

UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn, theo chức năng, nhiêm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc xác định thông tin hoạt động của người sử dụng lao động và quá trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn. Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện, Thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cho vay theo quy định.

Chi nhánh HCSXH tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động để các cấp, ngành và người dân biết, thực hiện. Chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH các huyện theo dõi sát sao, kịp thời phê duyệt, giải ngân cho khách hàng, đảm bảo người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động; thực hiện cho vay, quản lý vốn vay, thu hồi nợ, xử lý nợ.... đúng quy định.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh