Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát

Thứ năm 06/08/2020 17:00

Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, ngành chủ động, tích cực vào cuộc và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế, dập tắt ổ dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ổ dịch phát sinh và có chiều hướng lây lan ra diện rộng.

Đến ngày 28/7/2020, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 636 hộ chăn nuôi của 173 thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 66 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, Thành phố với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy 2.625 con, tổng trọng lượng 135.044 kg. Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một số huyện, một số xã còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh như: Chưa tổ chức kiểm soát tốt việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn giống, lợn thịt; các hộ chăn nuôi mua lợn, thịt lợn đã nhiễm bệnh nên làm lây lan sang lợn nhà mình, từ đó lây sang các hộ chăn nuôi xung quanh; cá biệt có trường hợp mua xong thấy lợn phát bệnh đã gọi chủ bán lợn đến vận chuyển đi nơi khác, làm dịch bệnh lây lan; trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, không thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch; giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi không báo cáo khi phát hiện lợn ốm, chết, bán chạy lợn ốm, gây khó khăn cho công tác chống dịch; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch tại một số huyện, một số xã chưa được quan tâm đúng mức; công tác phát hiện sớm và báo cáo ổ dịch tại một số xã chưa thực hiện nghiêm, chậm hoặc không báo cáo dịch bệnh.

Để tránh tình trạng lơ là, chủ quan trong công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, Thành phố và đề nghị các cơ quan đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị. Các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp do Trung ương, tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. Động viên cả hệ thống chính trị và toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời, chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi.

4. UBND các huyện, Thành phố

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện để đánh giá lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn; công tác chỉ đạo chống dịch của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của Trung ương, của tỉnh và cơ quan chuyên môn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện và áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ đàn lợn của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay không mua lợn giống từ các địa phương khác về để tái đàn.

- Phân công, cử đoàn công tác đến cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chống dịch; công tác kê khai, thống kê số lượng lợn bị tiêu hủy.

- Thành lập hoặc kiện toàn, củng cố các đội liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn; kiểm tra đột xuất các cơ sở thu gom, kinh doanh giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Căn cứ tình hình thực tế, kịp thời chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch cấp huyện, cấp xã để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn từ địa bàn có dịch ở các địa phương khác.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã chủ động giám sát dịch bệnh tại cơ sở; phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi khác, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. Tổ chức xử lý, tiêu hủy lợn bệnh phải kịp thời, bảo đảm yêu cầu không để lây lan dịch bệnh, không để gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, các địa phương lân cận để có biện pháp phòng, chống.

- Tập trung chỉ đạo các địa bàn chưa có dịch bệnh khoanh vùng để thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch nhằm giữ đàn lợn, đặc biệt là lợn đực và nái giống, đảm bảo có nguồn lợn giống để tái đàn khi hết dịch bệnh.

- Xây dựng, kiện toàn mạng lưới thú y viên xã đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở.

- Có cơ chế tạo điều kiện để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo quy định vệ sinh thú y. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện hiệu quả việc quản lý các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

5. Đề nghị các huyện ủy, Thành ủy: Chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân trong công tác phòng, chống, giám sát, báo cáo dịch bệnh, công tác tiêu hủy xử lý lợn bệnh; không để xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết, xử lý tiêu hủy không đúng quy định làm lây lan thêm dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, củng cố nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y.

- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đảm bảo trang thiết bị và hóa chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn lợn, phát triển sản xuất, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học phù hợp với tình hình của tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh, kết quả thực hiện công tác chống dịch trên địa bàn các huyện, Thành phố.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở

+ Cử cán bộ chuyên môn đến trực tiếp các địa bàn đang có dịch để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch.

+ Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các loại hóa chất, vật tư cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

+ Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch vận chuyển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4a tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn đi vào địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục quán triệt lực lượng chức năng, nhất là lực lượng tham gia Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4a cùng phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn đi vào địa bàn tỉnh và xử lý theo quy định.

8. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo đủ nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng họp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                  Đã ký

                                                                        Hoàng Xuân Ánh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh