Tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần đến hết ngày 31/12/2019 và 31/1/2020 ​

Thứ sáu 08/11/2019 05:00

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3818/UBND-TH về việc tăng cường làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) đến hết ngày 31/12/2019 và đến hết ngày 31/1/2020.

Khách hàng giao dịch tại BIDV Chi nhánh Cao Bằng.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) đến hết ngày 31/12/2019 và đến hết ngày 31/1/2020 để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn, quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách năm 2019. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi, tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách để tham mưu, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND tỉnh.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức phối hợp tốt trong công tác giao dịch; duy trì và tổ chức hoạt động của hệ thống thanh toán từ nay cho đến hết ngày 31/12/2019 và đến hết ngày 31/01/2020, phục vụ kịp thời công tác tập trung các khoản thu và chi trả, thanh toán từ ngân sách Nhà nước.

UBND các huyện, Thành phố căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đã được UBND tỉnh, HĐND huyện, Thành phố giao.

Công ty Điện lực Cao Bằng đảm bảo điện phục vụ công tác giao dịch và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh