Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

Thứ bảy 04/01/2020 10:00

UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn; kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi, tiếp cận và đưa tin. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đơn vị chức năng cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, người dân.

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 1/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh sử dụng các nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ.

UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng. Các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn phải được tổ chức kiểm kê, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

Công khai thông tin các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh