Tăng cường đôn đốc, thu nộp ngân sách nhà nước cuối năm 2019

Thứ năm 07/11/2019 10:00

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3817/UBND-TH về việc đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước thời gian cuối năm 2019.

Người dân nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế Thành phố. Ảnh: Kim Xoa.

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019.

Để tăng cường, đôn đốc công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát nguồn thu, tổ chức thu phí; đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc thu nộp toàn bộ các khoản thu vào ngân sách nhà nước trong năm 2019, không để tồn đọng sang năm 2020.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố rà soát thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung yêu cầu tại Báo cáo số 1043/BC-BCĐ và Kế hoạch 1045/KH-BCĐ ngày 8/4/2019 của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh; thực hiện các khoản thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách...; xử lý các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, thu tạm giữ chờ xử lý; các khoản thu đã đến thời hạn nộp ngân sách năm 2019 để nộp kịp thời vào ngân sách theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để các khoản phải nộp năm 2019 chuyển sang năm 2020 không đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thu, nộp ngân sách năm 2019 về UBND tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 5/1/2020.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh