Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới

Thứ hai 17/12/2018 11:00

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4101/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trong tình hình mới.

Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo; củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội CTĐ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quần chúng tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương; tiêp tục triển khai, tổ chức có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Hội CTĐ Việt Nam phát động.

 Hội CTĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội CTĐ các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Luật Hoạt động CTĐ; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ các cấp hội thực hiện nghiêm túc Luật Hoạt động CTĐ và Điều lệ Hội; tổ chức các hoạt động của Hội theo hướng dựa vào cộng đồng; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ và thẩm quyền được giao phối hợp, tạo điều kiện để Hội CTĐ tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và các chương trình, đề tài, dự án vì mục tiêu nhân đạo, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

UBND các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị và Kế hoạch của UBND tỉnh; phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ vật chất, phương tiên cho các cấp Hội CTĐ địa phương triển khai nhiệm vụ công tác.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ; phối hợp với Hội CTĐ trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo, đảm bảo minh bạch, kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lặp.  

 

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh