Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh

Thứ năm 15/10/2020 06:00

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2494/KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phổ biến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cho các đối tượng có thể chịu tác động.

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong thực hiện Hiệp định EVFTA.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến về EVFTA cho đối tượng liên quan, đặc biệt là đối tượng có thể chịu tác động thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo; chú trọng tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, hội doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như: đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ... về quy định, cam kết của EVFTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể; nâng cao vai trò của Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Thông qua đó nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thể chế nhằm triển khai Hiệp định phù hợp với quy định pháp luật và cam kết quốc tế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, thiết thực.

Triển khai các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ an toàn, thân thiện với môi trường. Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần hình thành, phát triển chuỗi cung ứng.

Thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tổ chức Công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Xây dựng, ban hành đồng bộ chính sách xã hội để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; thúc đẩy thực thi đầy đủ cam kết của Việt Nam trong hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động, thực vật hoang dã; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối thông tin về EVFTA trên địa bàn tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

H.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh