Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020

Thứ hai 20/01/2020 08:00

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Chỉ thị số 9155/CT-BNN-TCLN ngày 6/1/2029 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan, đoàn thể, các huyện ủy, Thành ủy tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật về lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và các giai đoạn 2015 - 2020 theo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017. Kế hoạch số 3276/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, lựa chọn loại cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” tiến hành vào đầu xuân năm mới Canh Tý 2020. Từng cây trồng, từng khu vực trồng phải có người chịu trách nhiệm quản lý, sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao. Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt.

UBND Thành phố chủ trì, bố trí địa điểm trồng cây, số lượng, chủng loại cây, các điều kiện phục vụ Lễ phát động “Tết trồng cây” và chủ động mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ban, ngành tham gia “Tết trồng cây”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, Thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý nghiêm nguồn gốc giống cây lâm nghiệp trên địa bàn, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng phục vụ công tác trồng rừng năm 2020. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và trong suốt mùa khô năm 2020. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm...

P.V ​

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh