Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020

Thứ tư 01/01/2020 16:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Trung ương và địa phương trong thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước đối với công tác TTĐN. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong công tác TTĐN; tăng cường tính hiệu quả của công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quần chúng nhân dân, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, chính sách đầu tư của tỉnh Cao Bằng đến với các đối tác trong nước và quốc tế; bảo đảm tính bền vững của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác TTĐN đúng định hướng, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa TTĐN với thông tin đối nội, giữa TTĐN với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tập trung định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của luồng thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN theo quy định hiện hành.

Tổ chức tập huấn tuyên truyền về công tác TTĐN trong tình hình mới; thông tin ngoại giao về các nước có chung đường biên giới với Việt Nam; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và ứng xử của Việt Nam về tình hình biển Đông cho cán bộ, công chức làm công tác TTĐN của các sở, ban ngành, UBND, phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa và truyền thông các huyện, Thành phố; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TTĐN.

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong tỉnh, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận đấu tranh các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh. Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm 2020 Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và kết quả triển khai trên thực tế. Tuyên truyền về thành tựu “quyền con người ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin về các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối tác chiến lược của nước ta và các đối tác quốc tế của tỉnh.

Tuyên truyền các hoạt động TTĐN, xúc tiến quảng bá hình ảnh của đất nước, các tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu thu hút đầu tư của Cao Bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống TTĐN khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ TTĐN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tăng cường công tác quảng bá tại các khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ. Triển khai chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác tuyên truyền và TTĐN khu vực biên giới giai đoạn 2011 - 2020...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh