Cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh

Thứ hai 26/11/2018 09:00

Cao Bằng đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Khai thác và phát huy lợi thế của tỉnh, trên tất cả các lĩnh vực có tiềm năng, nhất là khai thác thế mạnh về phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và dịch vụ.

Tỉnh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tỉnh Cao Bằng thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các dự án đầu tư trên địa bàn (trừ một số loại dự án đầu tư: khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô) đều được hưởng ưu đãi đầu tư, cụ thể như sau:

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

* Ưu đãi về thuế

- Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong vòng 15 năm;

- Được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn tỉnh.

* Ưu đãi về đất đai

Miễn giảm tiền thuê đất:

- Miễn tối đa 3 năm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước có thời hạn sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản:

+ 11 năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư;

+ 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư;

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án thuộc Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất:

- Được giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp NSNN.

- Được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp NSNN đối với dự án thuộc Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.

- Được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* Về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, ngày 31/3/2017 của Chính phủ  về tín dụng đầu tư của nhà nước, tất cả các dự án thực hiện đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn đều được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (không bao gồm dự án nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt).

Ngoài các chính sách ưu đãi áp dụng chung đối với các doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn, trong các lĩnh vực còn có các chính sách ưu đãi bổ sung, cụ thể:

- Đối với đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong đó quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/ NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

- Đối với lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-TTg, ngày 30/6/2015 phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

* Cam kết của tỉnh với nhà đầu tư

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, mang tính chiến lược, gồm các đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan để đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ, thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án.

Thành lập đường dây nóng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục duy trì đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận và xử lý ngay các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Áp dụng chính sách ưu đãi tối đa trong khung quy định của pháp luật về miễn giảm tiền thuê đất, giảm thuế… cho các doanh nghiệp. Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về các dự án liên quan đến quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế, các dự án động lực có ý nghĩa lan tỏa, tạo niềm tin, cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh tại khu vực biên giới.

Duy trì và tăng tính hiệu lực, hiệu quả của Tổ Công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh trong định hướng, giúp đỡ doanh nghiệp khởi nghiệp; giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục thuế thuận lợi chính xác; Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhanh gọn.

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động và cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật, ý thức tổ chức kỷ luật. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Bảo đảm an ninh trật tự ngoài hàng rào doanh nghiệp, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Bảo đảm không có đình công, bãi công. Cam kết cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho doanh nghiệp.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh