Chấn chỉnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh ​

Thứ năm 09/04/2020 08:00

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc chấn chỉnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền. Theo đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị và các địa phương tích cực triển khai thực hiện, một số đơn vị, địa phương đã chủ động tuyên truyền, có những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ sở, công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh, có cơ sở khi biên soạn tin, bài, pano, áp phích, việc sử dụng câu từ, từ ngữ để tuyên truyền chưa được chuẩn xác, gây hiểu lầm hoặc hiểu lầm sai về nội dung của chỉ thị, dẫn đến việc thực hiện gặp khó khăn.

Để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo, đề nghị UBND các huyện, Thành phố tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng về thông tin, tuyên truyền, nhất là ở cơ sở. Tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu đúng và thực hiện các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-UBND. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, phát huy tối đa hệ thống đài truyền thanh cấp xã, trên cơ sở những thông tin tuyên truyền do ban chỉ huy phòng, chống dịch các cấp và Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp.

Trong công tác biên tập tin, bài, nội dung pano, áp phích để tuyên truyền, cần cân nhắc, lựa chọn câu từ, từ ngữ dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-UBND, tránh gây khó hiểu hoặc hiểu sai lệch nội dung. Từ đó, tạo sự đồng thuận để người dân cùng tham gia thực hiện tốt các quy định, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh