Hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn...
Nhiều chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.
Những chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018
Một số chính sách quan trọng có hiệu lực vào ngày 1/6/2018, trong đó có việc xét chức danh viên chức giảng dạy, công tác thi đua ngành tòa án...
Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.
Thành phố: Phê duyệt danh mục, mức hỗ trợ các công trình xử lý môi trường
Ngày 14/5/2018, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các công trình và mức hỗ trợ các công trình xử lý môi trường đối với các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn...
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi...
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2030
UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018
Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng; giảm giá cước kết nối di động;... là những chính sách mới có...
Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo
Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
834 chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 về việc giao tổng số người thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018.
Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.
Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách
Ban chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 789/KH-BCĐ ngày 30/3/2018 về Kế hoạch chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4
Chung cư, bệnh viện phải mua bảo hiểm cháy nổ; thêm trường hợp được tuyển thẳng vào đại học... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4.