Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.
Mức thu lệ phí trước bạ
Nghị định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).
Mức thu lệ phí môn bài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2016
Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia tố tụng cạnh tranh;... là những chính sách mới có hiệu lực...
Quy chế làm việc của Chính phủ
Chính phủ vừa ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 5 nguyên tắc làm việc của Chính phủ.
Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công từ ngày 1/10/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTC Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh...
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 7 Hiệp định
Chính phủ vừa ban hành 7 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 7 Hiệp định.
Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã có Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 7/9/2016 ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.
Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
8 trường hợp được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu
Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng...
Áp dụng biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới từ 1/9/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, áp dụng từ 1/9/2016.
Chính sách mới tiếp sức học sinh vùng khó khăn
Kể từ 1/9, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành. Với những chính sách mới của Chính phủ tại Nghị định này, học sinh các vùng còn gặp nhiều...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016
Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.
17.899 biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khác
HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện...
Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).