Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016
Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.
17.899 biên chế làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khác
HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện...
Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).
2.341 biên chế công chức thuộc tỉnh Cao Bằng năm 2016
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 về tổng biên chế công chức năm 2016.
Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1527/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2016
Từ 1/8, tăng mức phạt đối với nhiều vi phạm giao thông; tăng 8% lương hưu cho cán bộ, công chức; trợ cấp 1 lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2016.
Nhiều quyết định quan trọng có hiệu lực từ hôm nay (1/8)
Kể từ hôm nay (1/8), nhiều quyết định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp như: Hướng dẫn nộp thuế điện tử; In hóa đơn không ký hợp đồng bị phạt nặng… sẽ chính thức có hiệu lực.
Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khan.
Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm...
Chủ tịch nước quyết định tặng quà người có công với cách mạng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký Quyết định số 1426/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016).
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016
Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tăng mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang; vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư phạt đến 80 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu...
14 Luật có hiệu lực từ 1/7/2016
Kể từ ngày 1/7/2016, 14 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng, như: Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không chịu thuế giá trị gia tăng; Quy...
Phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 2 năm (2016 - 2017)
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia 2 năm (2016 - 2017) và định hướng đến năm 2020 của tỉnh.
Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016
Hướng dẫn thực hiện mức lương mới
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.