Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 13/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập... là những chính sách...
Chủ động thực hiện việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh, Thành ủy
Cấp ủy cấp tỉnh có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.
Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4101/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trong tình hình mới.
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019
Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy...
Cao Bằng tập trung đột phá phát triển 3 thế mạnh
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.