Bộ Tài chính công bố bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2019, bãi bỏ các Quyết định 149/QĐ-BTC, 942/QĐ-BTC và 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành năm 2017.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông; quy tắc ứng xử trong trường học... là...
UBND tỉnh: Tăng cường ngăn chặn, kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh
Ngày 2/5, UBND tỉnh có công văn về việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong việc mua lợn để giết mổ, làm giống chăn nuôi nhằm ngăn chặn, tiến tới kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.
Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXD), trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
CÔNG ĐIỆN
Ngày 16/4, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đây là toàn văn Công điện:
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019
Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược;... là những chính...
Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan Nhà...
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 4/3/2019 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.
Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.