Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.
Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Từ ngày 20/11/2018, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo Thông tư 148/2018/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng mới ban hành.
Kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020.
Triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3034/KH-UBND ngày 26/9/2018 về xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018
Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018.
Quy định về chữ ký số và chứng thư số
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Quy định mới tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa"
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc triển khai, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh.
Tết Âm lịch 2019 nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4 nghỉ 5 ngày
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị...
Tăng cường ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi qua địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, Thành phố và một số sở, ngành về việc ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh.
Kiên quyết xóa bỏ lò gạch thủ công, lạc hậu
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.