Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, bão, lũ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh ta, thiên tai thường xuyên xảy ra và làm thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, phá hỏng...
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 27/3/2012 nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu...
Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền...
Chế độ bồi dưỡng CBCC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư
Từ ngày 1/5/2012, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra...
Khung giá mới một số dịch vụ khám, chữa bệnh thực hiện từ 15/4/2012
Từ ngày 15/4/2012, sẽ áp dụng quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC vừa được Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành.
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện các giải pháp tăng thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị như sau:
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 6/3/2012 ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” năm 2012
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 264 ngày 24/02/2012 về thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” tỉnh năm 2012.
Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp thực tế hơn
Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế sẽ có thể tăng từ 4 triệu đồng/tháng theo quy định hiện nay lên 6 triệu đồng/tháng.
Trình tự, thủ tục đăng ký và giá bán điện cho người thuê nhà để ở
Trình tự, thủ tục đăng ký và giá bán điện cho người thuê nhà để ở theo quy định tại điểm e, khoản 4, mục III, phần B, phụ lục của Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương như sau:
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
Từ đầu năm 2012 đến nay, dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại 05 xã của 05 huyện thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng làm 5.481 con gia cầm ốm, chết và buộc phải tiêu hủy (trong đó có 1.871 con gà và 3.610 con vịt)....
Nghị quyết về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 - 2015
Nghị quyết về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 - 2015
Tỉnh ủy: Ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng GD - ĐT
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13 ngày 9/2/2012 về tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) giai đoạn 2012 - 2015.
Quy định về công nhận Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
UBND tỉnh chỉ đạo về việc áp dụng giá bán điện cho người thuê nhà để ở
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn khi điều chỉnh giá điện, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 154/UBND-CN ngày 9/02/2012 về việc áp dụng giá bán điện cho người thuê nhà để ở trên địa bàn...