Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó nêu rõ, hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí...
Cục Thuế tỉnh tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp quý II năm 2012
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải...
Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm...
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có Công văn số 813/SGD-KTKĐCL ngày 25/4/2012 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013.
Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 505/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH), “xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, thay thế các quy định về tiêu chuẩn, thủ...
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển thể dục thể thao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 02/5/2012 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm...
Bảo đảm quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác
Nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, Luật Khoáng sản năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011) quy định trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi...
Tháng 5/2012 tổ chức “Tháng công nhân”
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức “Tháng công nhân” trong tháng 5/2012, LĐLĐ tỉnh đã có hướng dẫn gửi các cấp Công đoàn trong tỉnh về thực hiện “Tháng công nhân”.
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XV
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 16/4/2012 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2013 - 2018). Toàn văn Chỉ thị như sau:
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2012
UBND tỉnh vừa có Công văn số 770/UBND-GT, ngày 19/4/2012 chỉ đạo về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2012.
UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, UBND tỉnh có Công văn số 646/UBND-TH, ngày 6/4/2012 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị; các cơ...
Tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 725/UBND-NL, ngày 13/4/2012 gửi UBND các huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh.
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 670/UBND-NL, ngày 9/4/2012 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2012.
Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Thực hiện Hướng dẫn số 41- HD/BTGTW, ngày 5/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017), Ban...
Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, bão, lũ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh ta, thiên tai thường xuyên xảy ra và làm thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, phá hỏng...