Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 505/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH), “xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, thay thế các quy định về tiêu chuẩn, thủ...
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển thể dục thể thao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 02/5/2012 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm...
Bảo đảm quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác
Nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, Luật Khoáng sản năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011) quy định trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi...
Tháng 5/2012 tổ chức “Tháng công nhân”
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức “Tháng công nhân” trong tháng 5/2012, LĐLĐ tỉnh đã có hướng dẫn gửi các cấp Công đoàn trong tỉnh về thực hiện “Tháng công nhân”.
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XV
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 16/4/2012 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2013 - 2018). Toàn văn Chỉ thị như sau:
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2012
UBND tỉnh vừa có Công văn số 770/UBND-GT, ngày 19/4/2012 chỉ đạo về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2012.
UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, UBND tỉnh có Công văn số 646/UBND-TH, ngày 6/4/2012 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị; các cơ...
Tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 725/UBND-NL, ngày 13/4/2012 gửi UBND các huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh.
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 670/UBND-NL, ngày 9/4/2012 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2012.
Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Thực hiện Hướng dẫn số 41- HD/BTGTW, ngày 5/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017), Ban...
Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, bão, lũ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh ta, thiên tai thường xuyên xảy ra và làm thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, phá hỏng...
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND ngày 27/3/2012 nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu...
Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền...
Chế độ bồi dưỡng CBCC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư
Từ ngày 1/5/2012, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra...
Khung giá mới một số dịch vụ khám, chữa bệnh thực hiện từ 15/4/2012
Từ ngày 15/4/2012, sẽ áp dụng quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC vừa được Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành.