Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 357-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đây là toàn văn Kế hoạch.
UBND tỉnh: Triển khai chính sách hỗ trợ lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2335/UBND-NL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật
Sáng 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh...
Tăng 7,19% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981...
Tiếp tục chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đến 31/12/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị 16/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về mức giá cụ thể hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy từ ngày 3/6/2019.
Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
UBND tỉnh: Ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi
UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 732/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh; người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019
Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao; thủ tục biên phòng điện tử thực...
Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 01/2019/TT-BHKĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê gắn với ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) trên...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 584/CĐ-TTg, ngày 19/5/2019 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.