Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Toàn văn quy định như sau:
Tăng mức thu phí, lệ phí giao thông từ ngày 1/7/2012
Từ ngày 1/7/2012, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) sẽ tăng 20.000 - 50.000 đồng so với mức thu cũ.
Đẩy mạnh xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 11/5/2012 về lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 -2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung Chỉ thị như sau:
Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2012 về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Nội dung Chỉ thị như sau:
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 9/5/2012 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Toàn văn nội dung như sau:
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 7 tháng 5 năm 2012 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó nêu rõ, hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí...
Cục Thuế tỉnh tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp quý II năm 2012
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải...
Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm...
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có Công văn số 813/SGD-KTKĐCL ngày 25/4/2012 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013.
Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 505/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH), “xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, thay thế các quy định về tiêu chuẩn, thủ...
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển thể dục thể thao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 02/5/2012 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm...
Bảo đảm quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác
Nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, Luật Khoáng sản năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011) quy định trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi...
Tháng 5/2012 tổ chức “Tháng công nhân”
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức “Tháng công nhân” trong tháng 5/2012, LĐLĐ tỉnh đã có hướng dẫn gửi các cấp Công đoàn trong tỉnh về thực hiện “Tháng công nhân”.
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XV
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 16/4/2012 về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2013 - 2018). Toàn văn Chỉ thị như sau: