Miễn tối đa 250.000 đồng/tháng cho thuế thu nhập cá nhân
Ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ngày 22/6, Bộ Tài chính cho biết khoảng 70% số người đang nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở bậc 1 sẽ...
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 39-CT/TUngày 11/6/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Nội dung Chỉ thị như sau:
Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng từ tháng 5/2013
Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội bỏ phiếu thông qua chiều ngày 18/6 sẽ chính thức áp dụng từ 1/5/2013. Luật mới có nhiều quy định có lợi cho người lao động về tiền lương, tiền làm thêm giờ, chế độ nghỉ thai sản…
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Toàn văn quy định như sau:
Tăng mức thu phí, lệ phí giao thông từ ngày 1/7/2012
Từ ngày 1/7/2012, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) sẽ tăng 20.000 - 50.000 đồng so với mức thu cũ.
Đẩy mạnh xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 11/5/2012 về lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 -2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung Chỉ thị như sau:
Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2012 về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Nội dung Chỉ thị như sau:
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 9/5/2012 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Toàn văn nội dung như sau:
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 7 tháng 5 năm 2012 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, ngày 8/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó nêu rõ, hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí...
Cục Thuế tỉnh tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp quý II năm 2012
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải...
Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó có các giải pháp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đối với một số doanh nghiệp; giảm...
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có Công văn số 813/SGD-KTKĐCL ngày 25/4/2012 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013.
Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 505/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (GĐVH), “xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, thay thế các quy định về tiêu chuẩn, thủ...
Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển thể dục thể thao
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 02/5/2012 về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm...