Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.
Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXD), trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
CÔNG ĐIỆN
Ngày 16/4, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đây là toàn văn Công điện:
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019
Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược;... là những chính...
Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan Nhà...
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 4/3/2019 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019.
Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 25/1/2017. Trong đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho...
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 13/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2019
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập... là những chính sách...