6 nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký Văn bản số 3028/TTKQH-TT công bố 6 nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.
Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ 20/9/2019
Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, từ 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ...
Ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7/2019
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.
Cá nhân làm việc tại khu kinh tế không được giảm thuế thu nhập cá nhân
Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạotriển khai ngay một số biện pháp nhằm thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ...
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị
Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 357-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau đây là toàn văn Kế hoạch.
UBND tỉnh: Triển khai chính sách hỗ trợ lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2335/UBND-NL về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật
Sáng 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh...
Tăng 7,19% mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981...
Tiếp tục chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công đến 31/12/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.