Các chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức,...
Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/NĐ-CP
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Chủ động chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 2237-CV/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Triển khai Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh
UBND tỉnh đã có công văn số 4562/UBND-TH về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ,...
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học ​
UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020
Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020; chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng; bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ...
Các Luật có hiệu lực từ năm 2020
Bước sang năm 2020, hàng loạt Luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội...
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2019 - 2020 ​
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019 - 2020.
Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã từ ngày 25/12
Từ ngày 25/12/2019, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020
Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020.
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội xuân năm 2020
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4331/UBND-KT về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội xuân năm 2020.