10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019; quy định mới về thi tuyển công chức; thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh, Thành ủy
Cấp ủy cấp tỉnh có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.
Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ trong tình hình mới
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4101/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTg, ngày 9/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) trong tình hình mới.
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019
Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy...
Cao Bằng tập trung đột phá phát triển 3 thế mạnh
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
Đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện
Thời gian qua, việc sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở các địa phương không có sự thống nhất, gây nhiều băn khoăn trong dư luận.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
5 trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh, dừng nhập khẩu một số phế liệu, quy định mới về tiền lương ngày lễ, Tết... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12.
Quy định mới về thi tuyển công chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,...
Thực hiện hiệu quả quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, cung ứng VLXD trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3865 ngày 22/11/2018 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng (gạch, đất sét nung) trên địa bàn tỉnh.
Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước.
Cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh
Cao Bằng đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm; kết hợp...