Sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Sử dụng kinh phí trong quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Chấm dứt nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng
Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành...
Bổ sung quy định mới về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.
Cách tính lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2017
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.
Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là Luật).
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ hôm nay (1/3)
Kể từ hôm nay (1/3), nhiều chính sách quan trọng như mở rộng tài khoản thanh toán ngân hàng; Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị pháp lý như chứng từ bằng giấy… sẽ chính thức có hiệu lực.
Các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
Thủ tướng chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2017: Yêu thương và chia sẻ
Các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 20/3/2017, tập trung các hoạt động cao điểm từ ngày 10 - 20/3/2017.
Quy định mới về cấp Giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử
Từ ngày 15/2/2017, việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định tại Thông tư 48/2016/TT-BTTTT do...
Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.
Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
Quy định mới về lệ phí cấp căn cước công dân
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.