Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016
Chế độ với người làm việc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; bỏ thu phí đường bộ với xe mô tô... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016.
Tiêu chí công nhận xã, vùng An toàn khu
Tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Quy định mới về lệ phí trước bạ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1172/UBND-CN ngày 19/5/2016 giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố Cao Bằng nghiên cứu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016
Sửa đổi học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung mục III - Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh...
Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn...
Chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân vừa...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng; sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ...
Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được tăng lương từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng.
Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 Luật
Một số Luật được công bố có nhiều điểm mới đáng chú ý như Luật Báo chí, Luật Dược, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...
Quy định mới về Công an hiệu, phù hiệu Công an nhân dân
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân, trong đó sửa đổi, bổ sung quy...
Cấp miễn phí 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016.
Thông tin chi tiết về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đến 2018
Thủ tướng Chính phủ quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.
Chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.