Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân
Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài...
Quy định mới về kinh doanh rượu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu.
Năm 2017, tuyển dụng 117 công chức, viên chức
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 8/9/2017 tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 117 người, trong đó, công chức 72 chỉ tiêu; viên chức 45 chỉ tiêu.
Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản...
Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; tăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017.
Quy định mới về xếp lương công chức chuyên ngành hành chính
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc...
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.
Sửa quy định về xóa nợ tiền thuế
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
Sử dụng khoản thu từ quản lý dự án dùng vốn ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Triển khai thực hiện Nghị định số 22 của Chính phủ về hòa giải thương mại
Ngày 7/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2500/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế (HNQT) nổi bật, giai đoạn 2017 - 2020.
Phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 9 chỗ trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức 12%
Tại Kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 14/7/2017 đã thông qua Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên...
Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/7/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.