Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất...
Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa ban hành công điện gửi các bộ ngành, địa phương chỉ đạo chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tập trung triển khai, quán triệt Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính
UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Thông báo số 195 công bố chỉ số cải CCHC năm...
12 Luật có hiệu lực từ tháng 7/2020
Từ tháng 7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;...
Từ 1/7, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào viên chức
Theo Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi bổ sung, từ ngày 1/7/2020, nhiều quy định mới về chế độ làm việc, xét tuyển viên chức có hiệu lực.
Chính thức giảm 50% phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 28/6
Ngày 28/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31-12-2020.
Chỉ thị về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.
Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1447/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.
Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở
Ngày 2/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1355/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu...
Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ​
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020.
Chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí
Bộ Tài chính vừa ban hành 3 Thông tư số 34, 35, 36/2020/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20 - 50% đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020
Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện...
Giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu trong 3 ngày làm việc
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế trong đó đề xuất, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được cơ quan thuế thực hiện xử lý và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 3 ngày làm việc.