Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021
Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;... là những chính...
Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Tổ chức "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay...
Chi hỗ trợ tiền ăn, bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021.
Bổ sung quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật...
Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.
Triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh ​
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021
Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;... là những chính sách mới...
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030.
Nâng tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới lên 150 triệu đồng/người/vụ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Theo đó, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với...
Đảm bảo tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm ​
Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau khi sáp nhập
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí,...
Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip
Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong thời gian 6 tháng, từ 1/2021 đến hết tháng 6/2021.