Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU lãnh đạo thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng...
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Ngày 9/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng trục lợi từ dịch bệnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 7/9/2021 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ...
Thủ tướng ra Chỉ thị về tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Trân...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9
Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học...
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh
Ngày 1/9, UBND tỉnh ban hành Công điện số 07//CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ thống nhất giảm tiền điện cho 3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công thương.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học,...
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định rõ về tiêu chí và điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
Triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh ban hành công văn số 1747/UBND-VX ngày 13/7/2021 về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 9/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1708/UBND-VX về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 1495/KH-UBND xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10.