Sửa quy định số lượng Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng phòng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Sửa quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức
Bổ sung thêm 1 trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ, chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy...
Thủ tướng chỉ thị triển khai biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Triển khai thực hiện Công điện số 1191 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 ​
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 3/8/2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát
Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, ngành chủ động, tích cực vào cuộc và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm khống chế, dập tắt ổ dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020
Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài;... là...
Không để các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi qua địa bàn tỉnh
Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1852/UBND-VX ngày 31/7/2020 yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để...
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
UBND tỉnh vừa có văn bản số 1843/UBND-VX ngày 31/7/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/7/2020 về việc tăng cường chỉ đạo trong triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Toàn văn Chỉ thị như sau: