Khắc ghi lời Bác dạy, phải khéo dùng cán bộ

Thứ hai 31/08/2020 05:00

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá. Những bài nói, bài viết của Bác về cán bộ và công tác cán bộ là "báu vật thiêng liêng" trong kho tàng tài sản vô giá ấy. Càng ngẫm nghĩ về công tác cán bộ của Đảng ta trong suốt những năm qua càng thấy sự vĩ đại của bậc hiền minh Hồ Chí Minh.

Cán bộ xã tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Lang tổ chức.

Người nêu: "Trước hết nói về Đảng" và ân cần: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Những lời chỉ bảo ấy đã trở thành ý thức phấn đấu không mệt mỏi của toàn Đảng ta.

Sinh thời, nói đến bất kỳ công việc gì, Bác Hồ cũng nhấn mạnh vai trò và đạo đức của cán bộ, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Người khẳng định "Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt... Nếu cán bộ dở dù chính sách hay cũng không thể thực hiện được".

Người ghét thói quan liêu, hách dịch và luôn căn dặn rằng, cán bộ không phải là "ông quan cách mạng", mà phải là người đày tớ thật trung thành của nhân dân, là người đem chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới. Đó là một sự nghiệp rất vẻ vang nhưng vô cùng nặng nề, là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Đấu tranh với kẻ thù xâm lược để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, đấu tranh với thiên nhiên, với nghèo nàn lạc hậu để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Coi đạo đức là gốc song không bao giờ Người tuyệt đối hóa nó mà gắn liền với yêu cầu về tài năng. Người nói: "Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi mới có chuyên môn... Nói tóm lại, chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức là hỏng". Đức và tài là hai mặt làm nên bản chất người cán bộ. Nhưng trong cuộc sống không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay.

Khẳng định như thế, Bác căn dặn cán bộ: "Trước khi trao công tác, cần phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc đó cho họ. Khi đã trao cho họ phải hoàn toàn tin họ. Không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác". Hay “Cất nhắc cán bộ, không nên làm như “giã gạo”. Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhấc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời".

Người phê phán kiểu không biết tùy tài mà dùng người, thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, làm cho cả hai người cùng lúng túng. Vậy thế nào thì dùng cán bộ cho đúng? Theo Người, đó là phải độ lượng, không thành kiến, phải có lòng vị tha, rộng rãi mới có thể gần gũi người mình không ưa; phải biết nâng đỡ đồng chí còn kém, giúp họ tiến bộ. Đồng thời phải tỉnh táo, sáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ, cơ hội bao vây mà cách xa cán bộ tốt. Thật thấm thía biết bao khi nói điều này đúng lúc các cấp bộ Đảng đang tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ không chỉ thể hiện trong các bài viết, bài nói mà được khẳng định bằng chính bản thân con người Hồ Chí Minh. Suốt đời, Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đến đâu, Người cũng yêu thương, chăm lo dạy bảo cán bộ.

Đã hơn 50 năm, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta không còn nữa. Mỗi khi đọc lại từng lời căn dặn trong bản Di chúc bất hủ của Người chúng ta càng tự hào, kính dâng lên Người những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

Song mỗi cán bộ, đảng viên cũng tự nhận thấy rằng phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt những điều Người hằng mong muốn. Lời thề trước anh linh của Người hơn 50 năm trước một lần nữa thôi thúc chúng ta: Suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, rèn luyện mình thành những đảng viên "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vĩnh Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh