Học theo Bác, xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát, nêu gương của người đứng đầu

Thứ sáu 31/07/2020 05:00

Với đặc thù trong Đảng bộ có nhiều đảng viên là người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng và đảng viên xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh khám sức khỏe cho người cao tuổi phường Tân Giang (Thành phố).

Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên nói chung và yêu cầu đối với các đồng chí đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên để xây dựng chương trình hành động, đăng ký cam kết thực hiện. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xác định những nội dung còn hạn chế, những nội dung trọng tâm của đơn vị, chỉ đạo quyết liệt giải quyết, tạo sự chuyển biến đột phá trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Học tập phong cách lãnh đạo sâu sát của Bác Hồ, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn những vấn đề bản thân tự thấy còn hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Với những nội dung cam kết thực hiện quy định của người đứng đầu, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, xây dựng được môi trường làm việc nền nếp, khoa học, sáng tạo, hiệu quả hơn; thực hiện đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hạn chế tính hình thức, quan liêu.

Trong chỉ đạo điều hành, người đứng đầu chủ động rà soát lại quy chế làm việc, kế hoạch công tác, phân công, phân nhiệm cho bộ phận chức năng, từng cán bộ để thực hiện. Nhiều đồng chí đứng đầu lựa chọn những việc khó, những việc còn hạn chế làm cản trở hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị để đề ra nội dung đột phá và tập trung giải quyết dứt điểm, từ đó, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quản lý như: chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý khai thác khoáng sản...

Học tập phong cách nêu gương, hầu hết các đồng chí đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm gương cho cấp dưới trong các đức tính về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tận tụy, trách nhiệm với công việc, xác định “chưa hết việc, chưa hết giờ làm”; sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản thấp hơn định mức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; không tham ô, tham nhũng, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Qua việc triển khai thực hiện xây dựng phong cách, tác phong công tác trong học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thể hiện được rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo được sự chuyển biến đột phá trong lĩnh vực phụ trách, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018 và năm 2019, tất cả 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từng bước được nâng lên. Một số doanh nghiệp tăng trưởng cao so với năm trước, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập người lao động; một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng trường học, trạm y tế, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội địa phương...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách lãnh đạo sâu sát, nêu gương của người đứng đầu, Đảng ủy Khối tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kịp thời chấn chỉnh các tổ chức Đảng và đảng viên chỉ có hình thức mà không đi vào thực chất. Tiếp tục theo dõi, giám sát các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện nội dung đã đăng ký.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh