Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Thứ ba 17/09/2013 14:00

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-TC/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc học tập, làm theo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức đảng, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Qua đó, tạo  sự chuyển biến tích cực trong sản xuất - kinh doanh.

Đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh quyên góp trên 30 triệu đồng xây dựng sân khấu cho Trường THCS Đề Thám (Thành phố).

Đến nay, 50/50 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác Hồ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đạt gần 90%. 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bổ sung chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2013, đề ra chuẩn mực, những việc làm cụ thể, thiết thực: Mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo an toàn lao động; giữ gìn tài sản của doanh nghiệp… Đảng ủy khối định kỳ kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh.

Qua việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, như: Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Cao Bằng thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ đúng các quy trình nghiệp vụ của ngành. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong công việc, không vụ lợi. Nhờ đó, Chi nhánh luôn đạt mức tăng trưởng khá, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội tại địa phương. Đảng ủy Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng chi bộ trực thuộc; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, Công ty đạt doanh thu trên 16 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng.

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khó khăn, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp đứng vững, phát triển. 6 tháng đầu năm 2013, thu nhập bình quân toàn khối ước đạt 4,55 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách trên 56 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện trên 2 tỷ đồng... Đảng bộ khối quan tâm công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh. Bằng những hoạt động cụ thể, như: Tham gia ra quân tình nguyện hè 2013 do Tỉnh đoàn phát động tại xóm Bản Co, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa) với 15 đoàn viên; tham gia làm 50 m đường giao thông nông thôn; vận động đoàn viên, thanh niên quyên góp làm sân khấu cho trường THCS Đề Thám (Thành phố) trên 30 triệu đồng... Qua đó, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của thế hệ trẻ về ý nghĩa, giá trị và vai trò của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nông Đức Sóc, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà trọng tâm là tấm gương đạo đức của Bác thành việc làm thường xuyên, liên tục với những tiêu chí, việc làm cụ thể, thiết thực.
Vũ Tiệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh