Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ
Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Theo quan điểm của Người, sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một bộ phận và gắn liền...
Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày 14/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
Khắc ghi lời Bác dạy, phải khéo dùng cán bộ
Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá. Những bài nói, bài viết của Bác về cán bộ và công tác cán...
Phụ nữ Bảo Lâm học và làm theo Bác
Thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với rèn...
Công an huyện Hà Quảng học và làm theo Bác
Đảng ủy Công an huyện Hà Quảng luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên...
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Những năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; không ngừng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến vững chắc trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trên...
Nà Khoang học và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, xóm Nà Khoang, xã Vũ Minh (Nguyên Bình) luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng,...
Học và làm theo Bác thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy Hà Quảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua đó, góp...
Học theo Bác, xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát, nêu gương của người đứng đầu
Với đặc thù trong Đảng bộ có nhiều đảng viên là người đứng đầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...
Chi bộ xóm Đoỏng Giài học và làm theo Bác
Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ xóm Đoỏng Giài, xã Cao Chương (Trùng Khánh) đã góp phần...
Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực
Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán...
Quảng Hòa học và làm theo Bác
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Quảng Hòa đã tuyên truyền, quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện học và...
Gần dân, sát dân, giúp đỡ dân - xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Là lực lượng đóng quân ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh học và làm theo Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ làm tốt nhiệm vụ canh giữ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc,...
Học và làm theo Bác, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự mẫu mực về nêu gương, nói đi đôi với làm
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản to lớn, vô cùng quý báu, đó là hệ tư...