Giá xăng dầu giảm, nhiều loại hàng hoá vẫn chưa hạ nhiệt

Các Video đã đăng