Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh

Các Video đã đăng