Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc tại tỉnh

Các Video đã đăng