Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

Các Video đã đăng