Bạn đang xem: Trang chủ » Thông tin Tòa soạn

"Đúng, trúng, hay" tạo nên bản sắc Báo Cao Bằng Cuối tuần

Thứ sáu 29/03/2019 20:00

Cách đây tròn 2 năm, ngày 1/4/2017 đặt dấu mốc cho sự đổi mới và phát triển của Báo Cao Bằng khi ấn phẩm Báo Cao Bằng Cuối tuần xuất bản số đầu. Báo Cao Bằng Cuối tuần đã tạo nên một sắc màu mới của báo chí quê hương cách mạng với nhiều đổi mới sáng tạo, là món ăn tinh thần hấp dẫn của độc giả, đồng thời hoàn thành tốt hoạt động truyền thông trong thời kỳ mới.

Phóng viên Báo Cao Bằng tác nghiệp tại cơ sở.

Báo Cao Bằng Cuối tuần đã đóng góp tích cực vào sự đổi mới của báo chí trong tỉnh, thúc đẩy công cuộc đổi mới rộng lớn của địa phương trong quá trình hội nhập và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Báo Cao Bằng Cuối tuần với nhiều nỗ lực đổi mới cả trong cách viết, cách trình bày để tạo nên sản phẩm báo chí ấn tượng, hấp dẫn bạn đọc.
Thông qua các hình thức chuyển tải, Báo Cao Bằng Cuối tuần đã bám sát, cổ vũ, phản ánh đa dạng và phong phú các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, văn học - nghệ thuật, đối ngoại, thể thao của tỉnh. Báo có nhiều bài viết hay với kiến thức sâu, cách thể hiện giàu chất nghệ thuật, phù hợp với nhu cầu thưởng thức thông tin giải trí. Báo vừa giữ vững tôn chỉ, mục đích tuyên truyền của một ấn phẩm báo Đảng, vừa tạo nên những dấu ấn mới để thu hút ngày càng nhiều độc giả đến với tờ báo cuối tuần của báo Đảng thông qua các tác phẩm báo chí giàu chất sáng tạo trong đổi mới phương pháp tuyên truyền, trình bày đẹp. Tạo sự kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu báo chí về tính thời sự, thể hiện được đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, tạo thêm sức mạnh cho báo Đảng địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đọc Báo Cao Bằng. Ảnh: Xuân Hải

Trong bối cảnh báo in ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt của báo điện tử và mạng xã hội trong kỷ nguyên thông tin và cách mạng số hiện nay, Báo Cao Bằng Cuối tuần có cách đi riêng giàu bản sắc. Báo đã nâng cao hàm lượng chất giải trí thông qua những bài viết về nhiều lĩnh vực, nhất là các bài viết về văn hóa, văn nghệ, góp phần thu hút độc giả quan tâm đọc báo, qua đó nâng cao kiến thức và bồi đắp tâm hồn, tình yêu con người, yêu văn hóa dân tộc. Báo luôn cập nhật thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều, chuẩn xác, định hướng dư luận và có nhiều bài viết có sự phản biện xã hội sâu sắc.
Là một độc giả thường xuyên theo dõi Báo Cao Bằng Cuối tuần, bà Lý Thị Huỳnh, phường Ngọc Xuân (Thành phố) cho biết: So với các ấn phẩm báo chí khác, Báo Cao Bằng Cuối tuần với đặc trưng gần gũi, thân thiện, đã giúp cho độc giả thích thú theo dõi. Báo Cao Bằng Cuối tuần đã đến nhiều gia đình, khắp địa bàn nông thôn, miền núi, tạo cơ sở cho việc xã hội hóa thông tin.
Với tiêu chí “đúng, trúng và hay” luôn là yêu cầu đặt ra trước những người làm báo, Báo Cao Bằng Cuối tuần mang hơi hướng văn nghệ nên nhiều tác phẩm báo chí cũng mang lại cho công chúng những giá trị nghệ thuật nhất định. Báo đã thay đổi, sắp xếp lại các trang, phù hợp với từng chủ đề, mở mới các chuyên mục, lựa chọn những đề tài, cách tuyên truyền mới để phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Báo Cao Bằng Cuối tuần gồm 8 trang khổ 28.5x41 cm, in 4 màu tại các trang: 1, 4, 5, 8. Báo phát hành mỗi số 9.500 tờ. Ảnh minh họa đẹp, đặc sắc, tạo điểm nhấn, kết hợp với ảnh phụ trợ nhằm làm sáng rõ nhất ý tưởng của sản phẩm báo chí với mục đích, vị trí, tầm quan trọng của từng bài viết. Lĩnh vực kinh tế - đời sống có nhiều bài viết mang tính phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, những sáng kiến, những cách làm hay, sáng tạo ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương; phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đề xuất những giải pháp khả thi, tạo kênh thông tin khách quan trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đồng thời giúp các cấp, ngành, các địa phương có những chủ trương, kế hoạch, chương trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Lĩnh vực chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh  có nhiều bài viết hay, chuyên đề sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ cái đúng, cái đẹp. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phê phán những biểu hiện sai trái, lệch lạc, góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, Báo Cao Bằng Cuối tuần thể hiện tốt vai trò là kênh truyền bá, phổ biến một cách sinh động và hấp dẫn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số để nâng cao trình độ hiểu biết, hình thành nhân cách, lối sống tốt đẹp cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Báo là công cụ tích cực, hữu hiệu trong việc truyền bá các giá trị văn hóa, giáo dục chính trị - tư tưởng và giáo dục đạo đức, thẩm mỹ cho công chúng, hướng công chúng tới chân - thiện - mỹ, làm phong phú và giàu có đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền đậm nét các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trở thành nguồn tư liệu quý sử dụng trong các chương trình xúc tiến, quảng bá; giới thiệu chân thật và sinh động vẻ đẹp văn hóa, con người, non nước Cao Bằng với du khách trong nước và quốc tế.
Đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng khẳng định: Kế thừa và phát triển thành tích đạt được, những năm qua, Ban Biên tập luôn quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng Báo Cao Bằng Cuối tuần và tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng thành thạo công nghệ làm báo hiện đại. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cao Bằng Cuối tuần là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Kỹ thuật viên trình bày Báo Cao Bằng Cuối tuần.

Trong khâu tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí, nhân sự thực hiện nội dung và trình bày báo với đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên có nghề, có kinh nghiệm. Kỹ thuật trình bày đã thể hiện được quan điểm chính trị và phong cách độc đáo của tờ báo; tạo được sự đa dạng trong cách sắp xếp bài, ảnh bảo đảm sự cân đối; trình bày các tác phẩm phá thế đơn điệu. Quá trình thực hiện đảm bảo tính khoa học, tiện ích và đặc biệt là đảm bảo tính mục đích của tờ báo... Từ chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ người làm báo, Báo Cao Bằng Cuối tuần đã góp phần tích cực vào hoạt động báo chí, thúc đẩy nền báo chí của tỉnh phát triển.
Bên cạnh việc thường xuyên cải tiến hình thức trình bày, nâng cao chất lượng nội dung, bám sát thời sự, Báo quan tâm thu hút đội ngũ cộng tác viên để có được nhiều hơn nữa những bài viết chất lượng. Các tác giả gồm những trí thức trên nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên gia và các đồng nghiệp có uy tín trong tỉnh và cả nước như: Lê Chí Thanh, Chu Sĩ Liên, Hữu Tiến, Y Phương, Nguyễn Hồng Vinh... tham gia viết bài. Đây là thành công rất lớn của Báo Cao Bằng Cuối tuần trong khi yêu cầu thông tin của độc giả ngày càng đòi hỏi cao. Công chúng không chỉ là nhóm đối tượng được xác định ban đầu mà đã hướng tới việc ưu tiên thỏa mãn, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, Báo Cao Bằng Cuối tuần tuyên truyền hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, là cầu nối, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những nhu cầu cấp thiết của nhân dân.
Kế thừa truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Cao Bằng Cuối tuần là kênh truyền bá, phổ biến một cách sinh động, hấp dẫn các loại hình và tác phẩm văn hóa - văn nghệ để nâng cao trình độ hiểu biết, đáp ứng nhu cầu văn hóa - giải trí, làm cho văn hóa trở thành món ăn tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần cùng các ấn phẩm khác của Báo Cao Bằng tạo nên bản sắc của báo chí hiện đại trên quê hương cách mạng.           

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh