Về việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác và chế biến khoáng sản Mangan

Thứ ba 25/03/2014 08:00

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác và chế biến khoáng sản Mangan

Thực hiện Chương trình công tác, sau một quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong Dự thảo bộ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, gồm: 01 quy chuẩn về lĩnh vực khai thác mangan (Ký hiệu QCĐP 1-01:2014/CB) và 01 quy chuẩn về lĩnh vực chế biến, sản xuất sản phẩm Feromangan và Fero-Silicomangan (Ký hiệu QCĐP 2-01:2014/CB), Dự thảo cơ bản đã được hoàn thành theo yêu cầu nội dung của Dự án Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng.

Để bộ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu trong công tác quản lý về khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương đảm bảo tính hiệu quả và bền vững; bảo đảm an toàn lao động; tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên, bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái... Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đối với dự thảo bộ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nêu trên.

Thông tin lấy ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác về chế biến khoáng sản mangan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng  (www.caobang.gov.vn) và các website của Sở Công thương (www.congthuongcaobang.gov.vn), Sở Tài nguyên và Môi trường (www.tnmtcaobang.gov.vn) và Sở Khoa học và Công nghệ (http://khcncaobang.gov.vn).

Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là 60 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo và đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến (bằng văn bản) đối với dự thảo bộ Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nêu trên và gửi văn bản góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (Số 070, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để tổng hợp, chỉnh lý và hoàn thiện.

                                                                 KT.CHỦ TỊCH
                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                      (đã ký)
                                                                   Đàm Văn Eng

  

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh