Thông báo thời gian thi tuyển dụng CC,VC khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2014

Thứ tư 12/11/2014 07:00

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến nội quy, hướng dẫn nội dung cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014.

Thực hiện Kế hoạch số 259-KH/TU, ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến nội quy, hướng dẫn nội dung cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014 cụ thể như sau:

- Nội dung: Nghe phổ biến nội quy thi tuyển dụng công chức, viên chức và hướng dẫn nội dung ôn tập chuẩn bị thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014.

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2014.

- Địa điểm: Tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Bế Văn Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh