Thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2/2014

Thứ hai 10/11/2014 13:00

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014 thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức trẻ đợt 2 năm 2014 của các huyện, nội dung cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ CHUYÊN NGÀNH

1. Số lượng: 146 trí thức trẻ bố trí chức danh công chức cấp xã (01 chỉ tiêu bố trí sinh viên cử tuyển của tỉnh).

2. Số lượng và chuyên ngành các chức danh cụ thể

2.1. Chức danh Văn phòng – thống kê: 41 công chức, tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Luật, hành chính, văn thư - lưu trữ (văn thư, văn thư lưu trữ, lưu trữ hành chính văn thư, nghiệp vụ văn thư lưu trữ), hành chính văn thư (hành chính văn thư, quản trị hành chính văn thư, hành chính), hành chính - văn phòng, thư ký văn phòng, quản trị văn phòng, lưu trữ học, quản lý công, quản trị nhân lực, công nghệ thông tin.

2.2. Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn): 47 công chức, tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: địa chính, quản lý đất đai, địa chính- môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình, kỹ thuật xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, giao thông, thủy lợi, kiến trúc và quy hoạch, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên rừng và môi trường, kiểm soát và bảo vệ môi trường, quản lý môi trường, công nghệ môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường, khuyến nông, khuyến lâm, nông học, kinh tế nông nghiệp, nông lâm kết hợp, lâm học, lâm nghiệp, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn, quản lý công trình đô thị, quản lý đô thị.

2.3. Chức danh Văn hóa – xã hội: 12 công chức, tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: quản lý văn hóa, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, quản lý văn hóa nghệ thuật, quản lý văn hoá thông tin, văn hóa cơ sở, văn hóa học, báo chí - tuyên truyền, lao động xã hội, xã hội học, lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, công tác xã hội, khoa học quản lý, quản lý lao động, bảo hiểm.

2.4. Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 46 công chức, tốt nghiệp chuyên ngành: Luật.

II. TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

a) Những người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành chuyên môn phù hợp với các chức danh công chức cấp xã, có nguyện vọng vào làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Cao Bằng.

b) Những người dân tộc thiểu số ít người (Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên, có chuyên ngành chuyên môn phù hợp với các chức danh công chức cấp xã.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển trí thức trẻ:

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Không quá 30 tuổi (tính đến tháng 11 năm 2014);

- Có đơn dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thành phần hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo thông báo trên, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ như sau:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);                                                           

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ- BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện đa khoa cấp huyện, thành phố trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ.

- Bản sao bảng điểm các năm học hoặc sổ học tập, hoặc học bạ (ở trường Đại học). Nếu thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do nhà trường cấp. Khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển trình bằng tốt nghiệp để Sở Nội vụ kiểm tra trước khi ra Quyết định tuyển dụng.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có): dân tộc thiểu số (trừ Tày, Nùng, Thái, Mường, Hoa) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng từ 3 năm trở lên; con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động; người hoàn thành nghĩa vũ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung quanh, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, ở tổ dân phố liên tục từ 3 năm (36 tháng ) trở lên.

- 03 phong bì ghi rõ địa chỉ nơi nhận hoặc nơi cư trú (ghi số điện thoại kèm theo).

- Giấy cam đoan (theo mẫu) công tác tại đơn vị dự tuyển ít nhất là 05 năm nếu trúng tuyển.

4. Phí đăng ký dự tuyển

* Phí đăng ký dự tuyển: 200.000đ (Theo quy định của Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ).

Ghi chú:

* Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một đơn vị, nếu phát hiện người nào đăng ký dự tuyển vào nhiều đơn vị thì coi như hồ sơ đó không hợp lệ.

* Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng hoặc tải Mẫu đơn, Bản cam kết trên Website: sonoivu.caobang.gov.vn

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.

* Những người trước đây đã được tuyển dụng làm công chức, viên chức hiện nay đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thì không được tham gia đăng ký dự tuyển.

* Nội dung thông báo này được đăng trên Website: sonoivu.caobang.gov.vn

III. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Hệ thống chính trị ở Việt Nam: khái niệm, các bộ phận cấu thành, mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị.

2. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

- Phần quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10)

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã (từ Điều 111 đến Điều 118)

- Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân (từ Điều 119 đến Điều 127)

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

- Khái niệm Cán bộ, công chức (Điều 4)

- Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức (từ Điều 8 đến Điều 20)

- Cán bộ, công chức cấp xã (từ Điều 61 đến Điều 64)

4. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về trách nhiệm, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn: Phần chức trách, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn (từ Điều 1 đến Điều 09).

5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

6. Một số thông tin cơ bản về huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn mà thí sinh đăng ký dự tuyển: vị trí địa lý, dân số, dân tộc, .....

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 10/11/2014 đến ngày 6/12/2014 (trong giờ hành chính) những người đến nộp ngoài thời gian trên Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ không nhận hồ sơ.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ

CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(đã ký)

                                                                       Trần Hùng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh