Thông báo mời thầu của Dự án VIE/027

Thứ ba 15/01/2013 07:00


DỰ ÁN VIE/027
Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

THÔNG BÁO MỜI THẦU SỐ: VIE/027 12 692

Nội dung mời thầu: Xây dựng mới các trạm y tế xã tại ba huyện Hà Quảng, Nguyên Bình và Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng (xây lắp)

Gói thầu số I:  Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Phù Ngọc và Vần Dính, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

Gói thầu số II:  Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Minh Tâm và Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình,  tỉnh Cao Bằng;

Gói thầu số III: Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Đàm Thủy và Đình Minh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

trong khuôn khổ Dự án VIE/027 nhận được viện trợ tài chính từ Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo mời thầu do Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development) đưa ra thay mặt cho dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo ở Cao Bằng và Bắc Kạn nhận được viện trợ của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg.

1)   Thông tin chung về dự án và nguồn tài chính

a)    Tên dự án: Dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo ở Cao Bằng và Bắc Kạn

b)    Số tham chiếu: VIE/027 12 692

c)    Nguồn tài chính: Từ Chính Phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg được xác định trong Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg ký ngày ngày 24 tháng 9 năm 2002.

d)    Tình trạng tài chính: Đã được phê duyệt

2)   Thông tin chung về hợp đồng

a)    Loại hợp đồng: Xây lắp

b)    Đối tượng: Xây dựng mới các trạm y tế xã ở ba huyện (Hà Quảng, Nguyên Bình và Trùng Khánh) Tỉnh Cao Bằng

c)    Số gói (lô) thầu: 03 gói thầu

·     Gói thầu số I: Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Phù Ngọc và Vần Dính huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

·     Gói thầu số II: Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Minh Tâm và Hưng Đạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

·     Gói thầu số III: Xây dựng mới các trạm y tế tại các xã Đàm Thủy và Đình Minh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

d)    Nhóm gói thầu: Nhà thầu có thể nộp hồ sơ dự thầu cho một hoặc hai gói thầu và có thể được trao thầu cho một hoặc cả hai gói. Nếu nhà thầu đấu thầu cho cả hai gói, và được đánh giá đạt yêu cầu và có giá trị dự thầu thấp nhất đối với cả hai gói thầu nhưng đề xuất dự thầu bởi cùng các nhân sự và thiết bị thực hiện thì nhà thầu chỉ được trao thầu cho một gói thầu và việc chọn lựa gói thầu sẽ trao sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan dự án.

3)   Tư cách pháp nhân và tiêu chí xét thầu

a) Nguồn gốc: không hạn chế

b) Tư cách nhà thầu: các công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong bản Cam kết đủ Điều kiện Dự thầu và trong mục Quy tắc Ứng xử của Các Quy định Chung

c) Đánh giá: hồ sơ thầu đáp ứng các yêu cầu về hành chính và kỹ thuật có giá thầu thấp nhất sẽ được lựa chọn

Giải pháp thay thế: Không xem xét bất kỳ một giải pháp thay thế nào

4)   Địa điểm và thời hạn

a)    Vị trí dự án: tại các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình và Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

b)    Địa điểm thực hiện: Tại địa điểm xây dựng các trạm y tế xã (xem Phần A- Mô tả nội dung mời thầu tại mục Chỉ dẫn kỹ thuật để biết thêm chi tiết).

c)    Thời gian thi công: 7.5 tháng (bảy tháng rưỡi)

d)    Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ

5)   Các cơ quan thẩm quyền

a)    Đơn vị cấp hồ sơ mời thầu : Lux-Development

b)    Chủ hợp đồng (chủ đầu tư): Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

c)    Đơn vị giám sát thi công: Sẽ được thông báo tại thời điểm ký hợp đồng

d)    Nhà tài trợ: Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg

e)    Đại diện nhà tài trợ: Lux-Development

6)   Hồ sơ mời thầu

a)    Loại hồ sơ: Hồ sơ thầu đầy đủ

b)    Phương thức phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ mời thầu được bán với giá (không hoàn lại) là 1,000,000 VNĐ (một triệu đồng) tại: Văn phòng Dự án VIE/027 tại Hà Nội.Số 57 Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (84-4) 3972 6493; Fax: (84-4) 3972 6494.

Hoặc: Văn phòng dự án VIE/027, Sở y tế tỉnh Cao Bằng. Số 31, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, thµnh phè  Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tel./Fax: (84-26) 6250 160.

c)    Tư vấn về hồ sơ mời thầu: Hồ sơ thầu được tư vấn miễn phí tại địa chỉ trên

d)    Thông báo bằng văn bản và liên hệ phải được gửi đến địa chỉ sau: Văn phòng Dự án VIE/027 tại Hà Nội. Số 57 Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vananh.nguyen@luxdev.lu. Liên hệ Ms. Nguyễn Thị Vân Anh

e)    Thời hạn gửi yêu cầu thông tin bổ sung: 14 ngày trước thời hạn nộp hồ sơ dự thầu

f)     Thời hạn phúc đáp các yêu cầu: 8 ngày trước thời hạn nộp hồ sơ dự thầu

7)   Ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu

a)    Ngôn ngữ: Tiếng Anh, và một số tài liệu yêu cầu bản dịch Tiếng Việt để tham khảo (xem thêm chi tiết tại mục J. Nội dung hồ sơ dự thầu tại phần chỉ dẫn cho nhà thầu)

b)    Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (VNĐ);

c)    Địa chỉ nộp hồ sơ dự thầu và mở thầu: 1 bản gốc và 03 bản được nộp tới: Văn phòng Dự án VIE/027 tại Hà Nội. Số 57 Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (84-4) 3972 6493 ; Fax: (84-4) 3972 6494

d)    Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 14h00 ngày 06.03.2013 (giờ địa phương)

e)    Thời gian mở thầu công khai: Ngay lập tức sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ thầu

8)   Bảo đảm dự thầu

a)    Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (cho một gói thầu tham dự)

a)    Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% giá trị hợp đồng

b)    Các loại bảo đảm khác: xem trong hồ sơ mời thầu

9)   Thanh toán

 Tất cả các khoản thanh toán hợp lệ theo Hợp đồng sẽ được thực hiện bởi Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg thay mặt cho Dự án VIE/027.

10)   Cuộc họp về thông tin đấu thầu/Thăm hiện trường

Sẽ có một cuộc họp yêu cầu bắt buộc tham dự về các thông tin liên quan đến đấu thầu và lịch trình tham quan hiện trường được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 31.01.2013. Cuộc họp này sẽ được tổ chức tại địa chỉ: Văn phòng dự án VIE/027 – Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Số 31 phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Tel./Fax: (84-26) 6250 160

Việc thăm hiện trường các công trình là yêu cầu bắt buộc tham dự đối với các nhà thầu tham gia đấu thầu, sẽ được tổ chức theo lịch trình sau đây:

·   Gói thầu số I: Ngày Thăm quan hiện trường sẽ bắt đầu từ 10h00 ngày 31.01.2013 khởi hành từ địa điểm nêu trên.

·    Gói thầu số II: Ngày Thăm quan hiện trường sẽ bắt đầu từ 8h00 ngày 01.02.2013 khởi hành từ địa điểm nêu trên.

·    Gói thầu số III: Ngày: Thăm quan hiện trường sẽ bắt đầu từ 8h00 ngày 02.02.2013 khởi hành từ địa điểm nêu trên.

11)   Các công việc bổ sung hoặc hỗ trợ

Hợp đồng này không bao gồm các công việc hoặc dịch vụ . Trong trường hợp có khối lượng công việc hoặc dịch vụ bổ sung (không bao gồm ban đầu), thì giá trị sẽ giới hạn ở mức tối đa là 50% của giá trị hợp đồng ban đầu.

12) Các thông tin bổ sung:  xem Hồ sơ mời thầu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh