THÔNG BÁO

Thứ ba 12/03/2019 11:00

Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng trân trọng kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là tác nhân) quan tâm đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm do nông hộ thuộc vùng Dự án tác động, đăng ký hồ sơ đề nghị tài trợ Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh trong nông nghiệp (APIF) của Dự án.

Các hoạt động ưu tiên đầu tư Quỹ APIF:

Đề xuất đầu tư tạo sản phẩm (cải tiến sản phẩm hiện có, gia tăng giá trị cho sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới) trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp; các hoạt động cung ứng dịch vụ nông nghiệp; các sáng kiến về khả năng cạnh tranh hoặc tính bền vững về hoạt động đầu tư của tiểu dự án đề xuất.

Yêu cầu và điều kiện nộp hồ sơ APIF:

Các tác nhân có hoạt động tối thiểu 12 tháng (trường hợp thời gian đăng ký kinh doanh chưa đủ 12 tháng nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của Quỹ và có dự án khởi nghiệp nông nghiệp trong vùng Dự án có tính hiệu quả cao sẽ được xem xét).

Các đơn vị này phải cung cấp các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã; Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân)/hợp tác xã; báo cáo thuế của năm trước (áp dụng cho doanh nghiệp đã hoạt động, không yêu cầu với pháp nhân là hợp tác xã); sao kê tài khoản ngân hàng và các giấy tờ liên quan khác.

Ưu tiên đối với nhóm đối tượng thuộc địa bàn 4 huyện: Thông Nông, Hà Quảng, Thạch An, Nguyên Bình và 35 xã vùng Dự án CSSP; nhóm đối tượng nằm ngoài vùng Dự án được xem xét khi có tác động đến chuỗi giá trị liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh theo hướng thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong vùng Dự án.

Hình thức tài trợ: Theo cơ chế cạnh tranh

Ngân sách tài trợ: Từ 15.000 USD (khoảng 300 triệu đồng) tới 150.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng), tương đương với giá trị tối thiểu của tiểu dự án đề xuất từ 700 triệu đồng tới 6 tỷ đồng.

Các đơn vị đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ phải cam kết đóng góp ít nhất 51% vốn trên tổng mức đầu tư cho một dự án được lựa chọn. Trong đó, mức đóng góp bằng hiện vật không vượt quá 25% tổng vốn đầu tư, khoản đóng góp bằng tiền mặt tối thiểu 25% tổng vốn đầu tư.

Thời gian thực hiện đề xuất dự án lên đến 24 tháng, tùy thuộc vào yêu cầu của kế hoạch của tiểu dự án xin tài trợ.

Các khoản mục tài trợ từ quỹ APIF được chia thành: đầu tư công (PO), chiếm tối đa 30% tổng số vốn đồng tài trợ; đầu tư tư (CO), chiếm 70%.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Các tác nhân quan tâm có thể nhận tài liệu về Quỹ APIF tại Ban điều phối Dự án CSSP. Hồ sơ APIF nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: số 19 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; số điện thoại: 02063.954.609, Fax: 02063.954.608 hoặc bản scan có dấu gửi thư điện tử về địa chỉ email: caobangcssp@gmail.com.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3/2019 trong giờ hành chính (trường hợp nộp trực tiếp) và tất cả các ngày trong tuần (trường hợp qua thư điện tử).

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh