Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai

Thứ năm 03/01/2013 10:00

Thông báo: Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai để tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013)

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, sự tìm tòi say mê khoa học kỹ thuật của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

- Giúp trau dồi kiến thức, tạo cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; thông qua Cuộc thi, tôn vinh, tuyên truyền để thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi đáp ứng Thể lệ Cuộc thi và yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn sinh hoạt, học tập cũng như đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG

1- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tổ chức Cuộc thi từ tháng 11/2012 đến 20/6/2013. Tổ chức phát động cuộc thi tháng 12 năm 2012.

- Thời gian tổ chức Cuộc thi từ tháng 11/2012 đến 20/6/2013. Tổ chức phát động cuộc thi tháng 12 năm 2012.

- Thời gian nhận hồ sơ, sản phẩm, giải pháp dự thi từ khi phát động đến hết 20/6/2013.

- Địa điểm nhận hồ sơ và sản phẩm dự thi:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng.

Địa chỉ: 070B Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

Điện thoại:

026.3952.680

2- Đối tượng dự thi:

- Là các em thanh, thiếu niên và nhi đồng có độ tuổi từ 06 đến 19 (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7/1994 đến 15/7/2007. Khuyến khích các em nhỏ tuổi hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, vùng cao biên giới tham gia).

- Là các em thanh, thiếu niên và nhi đồng có độ tuổi từ 06 đến 19

3- Lĩnh vực dự thi:

Các sản phẩm sáng tạo phục vụ cho:

3.1. Đồ dùng học tập.

3.2. Phần mềm tin học.

3.3. Đồ chơi trẻ em và các dụng cụ sinh hoạt gia đình.

3.4. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3.5. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

III. KINH PHÍ HỖ TRỢ, ĐỘNG VIÊN, NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG

Mỗi lĩnh vực dự thi (5 lĩnh vực) được Hội đồng sơ tuyển và Ban tổ chức phân thành 4 loại: A, B, C và giải khuyến khích:

- 05 sản phẩm (hoặc mô hình) xếp loại A, trị giá:

2.000.000 đồng/sản phẩm (hoặc mô hình)

- 10 sản phẩm (hoặc mô hình) xếp loại B, mỗi loại trị giá:

1.000.000 đồng/sản phẩm (hoặc mô hình)

- 15 sản phẩm (hoặc mô hình) xếp loại C, trị giá:

500.000 đồng/sản phẩm (hoặc mô hình)

- 20 Sản phẩm (hoặc mô hình) xếp loại Khuyến khích trị giá:

200.000 đồng/sản phẩm (hoặc mô hình)

Trong các mô hình, sản phẩm được xếp loại A, B của Cuộc thi tại tỉnh sẽ được lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013).

                                                                                                                                    BAN TỔ CHỨC

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh