Danh mục tài liệu ôn thi tuyển CCVC khối Đảng
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014 như sau:
Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 (2014 - 2015) để tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015).
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015)
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015).
Thông báo thời gian thi tuyển dụng CC,VC khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2014
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến nội quy, hướng dẫn nội dung cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014.
Thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2/2014
Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014 thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Huyện ủy huyện Hạ Lang chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu (Áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước) gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị, công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc huyện ủy Hạ Lang. Hạng mục:...
Thông báo tuyển dụng CCVC khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng năm 2014.
Tạm hoãn thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2014 của tỉnh Cao Bằng vừa thông báo tạm hoãn thời gian kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2014.
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 1 năm 2014
Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 1 năm 2014 và trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi giai đoạn 2013-2020 thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức trẻ đợt...
Tổ chức khám sàng lọc khuyết tật mắt, nụ cười miễn phí cho trẻ em năm 2014
Thực hiện chương trình phẫu thuật mắt, nụ cười miễn phí cho trẻ em năm 2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám sàng lọc khuyết tật mắt, nụ cười miễn phí cho trẻ em trên địa...
Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Về việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác và chế biến khoáng sản Mangan
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khai thác và chế biến khoáng sản Mangan
Khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật vận động năm 2014
Để thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp cho trẻ em theo Chương trình hỗ trợ phẫu thuật trẻ em khuyết tật hệ vận động giai đoạn 2013 - 2015 của Hội Thiện Nguyện SAP-VN về việc khám lọc cho trẻ em khuyết tật hệ vận động tỉnh...
Thông báo
Về việc tiếp nhận thông tin tố giác hành vi tham nhũng
Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2013
Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Cao Bằng thông báo tài liệu thi nâng ngạch công chức năm 2013.