Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng CCVC
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh uỷ Cao Bằng năm 2016.
Tập trung triển khai Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa
Báo Cao Bằng vừa nhận được Công văn số 629/PC-VP ngày 29/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hỗ trợ thông báo đến người dân về Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo việc thông báo...
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh
Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới đã ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh như sau:
Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng báo cáo tài chính năm 2015
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban quản lý chương trình dự án ChildFund huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng và tổ chức ChildFund Việt Nam tiến hành tổ chức mời chọn thầu xây lắp:
LỜI CẢM ƠN
Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 (2015 - 2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 677/QĐ-LHHVN ngày 22/9/2015)
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.
Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất thuộc khu D, trung tâm huyện lỵ Phục Hòa
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng tổ chức bán đấu giá tài sản.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Huyện ủy Trà Lĩnh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ Đại hội Đảng: 06 máy điều hòa không khí loại 27.000 BTU, 03 máy điều hòa không khí treo tường loại 12.000 BTU; tháo dỡ cáp điện...
Dự án VIE/027 thông báo mời thầu
Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development) thay mặt dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn, thông báo mời thầu:
Thông báo: Về việc tiếp đảng viên và công dân
- Căn cứ Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 21/10/2014 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cao Bằng Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm, nội dung...
Dự án VIE/027 thông báo mời thầu
Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development) thay mặt Dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn thông báo mời thầu:
Thông báo Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thông báo Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.