Thông báo mời thầu của Dự án VIE/027
DỰ ÁN VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai
Thông báo: Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai để tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013)
Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng thông báo mời chào hàng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Ban phát triển xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU