Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu 16/10/2020 13:00

Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; đại diện thường trực UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, phòng Tư pháp Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Qua hơn 3 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 (gọi tắt Luật năm 2015) với nhiều quy định mang tính đột phá, công tác xây dựng pháp luật ở nước ta đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, chất lượng VBQPPL được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH của đất nước. Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật năm 2015 cũng đạt ra một số vấn đề cần tiếp tục xử lý.

Để tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về ban hành VBQPPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới, ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020). Ngày 1/7/2020, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều, sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015. Luật năm 2020 tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL. Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL (nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ). Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã .

Luật năm 2020 quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo nghị định, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn. Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng cụa dự thảo VBQPPL. Quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương. Bên cạnh đó, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như: trường hợp ngưng hiệu lực của VBQPPL; thời hạn đăng tải và đưa tin VBQPPL ở Trung ương và địa phương; thời gian, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm các điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng triển khai, những vướng mắc trong việc ban hành các VBQPPL hiện nay ở các địa phương; đề xuất ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tư pháp nhằm thực hiện hiệu quả Luật năm 2020.

Để bảo đảm các quy định mới của Luật năm 2020 được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị: các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn để nắm chính xác, sâu sắc hơn các nội dung của Luật năm 2020 cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật ở địa phương. Quan tâm chỉ đạo việc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng pháp luật sát với nhu cầu, tình hình thực tiễn ở các địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế nội bộ liên quan đến công tác xây dựng các VBQPPL hiện hành nhằm phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan; rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến đến Luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả Luật.

Chỉ đạo, tổ chức các giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL trên cơ sở chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản, lấy ý kiến của nhân dân, những đối tượng chịu sự tác động của các VBQPPL để đảm bảo tính khả thi. Chú trọng công tác thẩm định của cơ quan tư pháp về nội dung chính sách, dự thảo VBQPPL. Rà soát, xây dựng, kiện toàn và tổ chức tập huấn, chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ  đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL các cấp...

Bảo Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh