Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Tổng kết 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ sáu 18/09/2020 06:00

Chiều 17/9, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 6 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Phục Hòa giai đoạn 2013 - 2020.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại biểu các Ban xây dựng Đảng theo dõi Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy xây dựng và ban hành 6 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình số 07-CTr/TU ngày 29/4/2016 về định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29/4/2016 về phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/4/2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 11-CTr/TU ngày 29/4/2016 về phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 9/5/2016 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020.

Các chương trình trọng tâm được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tích cực. Có 4/6 chương trình cơ bản hoàn thành trên 50% mục tiêu đề ra. Trong đó, toàn tỉnh thành lập mới 684 doanh nghiệp; thành lập mới 141 hợp tác xã (HTX). Lũy kế hết năm 2020 ước có 1.650 doanh nghiệp, 356  HTX. Tỷ lệ doanh nghiệp, HTX kinh doanh có lãi bình quân đạt gần 80%. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 3.305 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 60.000 lao động. Có 158 dự án đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 20.000 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh lên gần 300 dự án với số vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt 63,69 điểm, đứng thứ 54/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp ước đạt trên 2,6%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế ước đến hết năm 2020 là 21,5%. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 10 mô hình; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%; năm 2020, ước tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 275.500 tấn; diện tích đất sản xuất đạt 40 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 17 triệu đồng/năm. Hết năm 2019, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến đến hết năm 2020, có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân ước đạt 12 tiêu chí/xã. Tổng nguồn lực huy động thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp 841 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển lồng ghép các chương trình khác để xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 là 6.451 tỷ đồng. Đầu tư, nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông để kết nối giao thông với các tỉnh lân cận, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã cứng hóa 773,4 km đường tỉnh, 1.134,9 đường huyện, 2.422,5 km đường trục xã, xóm.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại hội nghị.

Ước đến hết năm 2020, tỷ trọng GRDP du lịch chiếm 1,8% tổng GRDP toàn tỉnh. Tỉnh đã thực hiện Quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc (Trùng Khánh); Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình); Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; Di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Từ năm 2016 đến nay, tỉnh phối hợp tổ chức 47 lớp tập huấn, bồi dưỡng về du lịch cho trên 3.200 học viên.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư đã bố trí cho khu vực cửa khẩu 513 tỷ 267 triệu đồng. Hết năm 2019, tỉnh có 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài của 9 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký 21,675 triệu USD và 618 tỷ đồng. Dự án Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu có quyết định bố trí 150 tỷ đồng, khởi công xây dựng vào tháng 1/2020. Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ với tổng mức đầu tư 979 tỷ 865 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình trọng tâm..

Tỉnh cử đi đào tạo 416 tiến sĩ và tương đương, thạc sĩ; chọn cử 256 đồng chí thuộc đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; 461 đồng chí thuộc đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; 1.390 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, đối tượng 3. Phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 tại tỉnh cho 153 học viên là cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; mở 55 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 3.714 học viên; chọn cử 430 đồng chí thuộc diện cán bộ trẻ đi đào tạo cao cấp lý luận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển huyện Phục Hòa giai đoạn 2013 - 2020. Huyện đã thực hiện và đạt được những kết quả khả quan, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2018 tăng trưởng bình quân đạt 8,9%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt trên 405 tỷ đồng. Khu kinh tế Cửa khẩu Tà Lùng hiện có 41 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 13,75 tiêu chí nông thôn mới/xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện có 9/18 trường học đạt chuẩn quốc gia; hộ nghèo bình quân giảm 3,72%/năm. Năm 2019, có 4.711 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, bằng 81,23%; 97 xóm, tổ dân phố văn hóa, bằng 85,1%; 74 cơ quan, đơn vị văn hóa, bằng 89%; huyện có 3 di tích lịch sử, 1 danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Qua rà soát đối với đô thị loại IV quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (thang điểm tối đa là 100, điểm tối thiểu là 75), đô thị huyện Phục Hòa đạt 88,4 điểm.

Tại hội nghị, nhiều địa phương, đơn vị báo cáo tham luận về kết quả thực hiện 6 chương trình trọng tâm góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình trọng tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, những lợi thế, những điểm nghẽn, nút thắt và trên cơ sở điều kiện nguồn lực của tỉnh; xem xét, nghiên cứu thận trọng, cầu thị để xây dựng chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tới có tính khả thi, tạo đột phá mới, khác biệt để Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Tập trung triển khai thực hiện 4 đề án lớn của tỉnh về: Nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu; kết nối giao thông các điểm, khu du lịch, cửa khẩu; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025.

Huyện Quảng Hòa chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh các giải pháp tiếp tục phát triển đô thị Quảng Hòa trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, động lực lan tỏa cho khu vực miền Đông và trở thành một trong những đô thị phát triển của tỉnh trong thời gian tới... Các cấp, ngành và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện 6 chương trình trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Bằng khen 22 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình trọng tâm.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh