Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại Cao Bằng

Thứ sáu 13/09/2019 13:00

Sáng 13/9, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Cao Bằng. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND một số huyện. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ tại các cơ quan hành chính các cấp, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện. Năm 2016, UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của các thành viên Tổ kiểm tra. Đến nay, Tổ kiểm tra đã tiếp nhận 7 thông tin phản ánh của công dân về thái độ phục vụ hoặc sự chấp hành nội quy, quy chế làm việc của công chức; tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy làm việc tại 40 cơ quan, đơn vị và một số địa phương; kiểm tra, xác minh theo phản ánh của tổ chức, công dân đối với 1 đơn vị công lập và tại 2 địa điểm ngoài cơ quan hành chính. Đã xử lý bằng hình thức khiển trách với 2 cán bộ công chức xã do gây phiền hà cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh tiến hành 3 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại 4 sở, 2 UBND huyện. Chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành 4 cuộc thanh tra, 71 cuộc kiểm tra, rà soát hồ sơ và các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại 34/34 cơ quan, đơn vị. Yêu cầu cho thôi giữ chức vụ quản lý đối với 8 trường hợp do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; hủy quyết định điều động 1 viên chức giáo dục; sửa đổi quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 2 công chức đến thời điểm nghỉ hưu… Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung công khai trên tất cả các lĩnh vực.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập vào lao động hợp đồng. So với năm 2015, đến nay tỉnh đã giảm 206 công chức, đạt 8,9%; giảm 1.302 người làm việc, đạt 7,3%; giảm được 17 lao động hợp đồng nhưng vẫn nhiều hơn so với số Bộ Nội vụ thẩm định. Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP cho 771 người, kinh phí thực hiện 72 tỷ đồng. Thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm tại 34/34 cơ quan tổ chức hành chính cấp tỉnh; 833/833 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 8 đề án, đang trình xin ý kiến 2 đề án. Phối hợp với các cơ quan đảng xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 đề án. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã tạm dừng việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, chỉ thực hiện sắp xếp bên trong các sở, ban, ngành. Đến nay đã giảm được 32 phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành, 7 chi cục, 56 phòng thuộc chi cục; giảm 144 vị trí lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ban, ngành. Giảm được 158 đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể 4 đơn vị sự nghiệp công lập không hiệu quả; giảm 474 vị trí cấp trưởng, cấp phó. Hiện đang tiếp tục sáp nhập 3 ban quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp; đã rà soát, giải thể, hợp nhất 41 ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành.

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã, HĐND tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp, sáp nhập và đổi tên ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Sau sắp xếp tỉnh còn 10 ĐVHC cấp huyện (giảm 3 đơn vị) và 161 ĐVHC cấp xã (giảm 38 đơn vị).

 Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã cử 56.207 lượt công chức, viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; Tuyển dụng 25 đợt với 3.426 công chức, viên chức, đạt 83,1% so với chỉ tiêu nhu cầu; UBND tỉnh theo thẩm quyền bổ nhiệm 74 lượt đồng chí, bổ nhiệm lại 65 lượt đồng chí, giới thiệu ứng cử 53 lượt đồng chí các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trên 600 lượt công chức, viên chức với các chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Tỉnh kiến nghị Trung ương cần chỉnh sửa, bổ sung hệ thống các văn bản pháp lý và văn bản hướng dân để triển khai đồng bộ, thống nhất các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, các đơn vị trực thuộc sở, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức. Với các địa phương kinh tế - xã hội khó khăn, cho phép giảm dưới 10% số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã dôi dư theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Phân cấp cho địa phương về xác định đối tượng ưu tiên được cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức, viên chức; cho phép địa phương ký hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao tỉnh đã thực hiện khá hiệu quả các hoạt động công vụ. Đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, xử lý dứt điểm các vấn đề theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ; chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan tiếp tục rà soát Đề án vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện khi có hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Về các kiến nghị của tỉnh, Tổ công tác sẽ có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn khẳng định tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng và đoàn công tác đã nêu, tỉnh sẽ chỉ đạo sớm khắc phục những tồn tại. Tỉnh quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động công vụ. Thực hiện tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các xóm, tổ dân phố. Phấn đấu năm 2021 sẽ giảm trên 10% biên chế…                                                                                            

N.M

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh