Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Tỉnh ủy: Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Thứ năm 12/12/2019 16:00

Chiều 12/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt III/2019.

  Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt một số nội dung về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 37/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Nghị quyết số 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 63-KL/TW, ngày 8/10/2019 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 398-KH/TU ngày 28/10/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, ngày 8/10/2019 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động tại địa phương, đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh