Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức

Thứ ba 15/01/2019 15:00

Ngày 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, Thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Năm 2018, ngành Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức... Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tiến hành đồng bộ, đổi mới và có chuyển biến tích cực. Tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu đã thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ năm 2015 - 2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giản 40.500 người, trong đó các cơ quan Đảng, đoàn thể 1.698 người, cơ quan hành chính 4.826 người, đơn vị sự nghiệp công lập 27.547 người... Cùng với đó, các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh...).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Chủ động, tích cực tham mưu, hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện nghiêm, theo đúng quy định. Cùng với sự quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác CCHC có bước chuyển biến, cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh, 2.661 điều kiện kinh doanh có phương án đơn giảm; cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, phát triển”, ngành Nội vụ xác định phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ” và đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, phấn đấu xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy. Tập trung rà soát, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước theo đúng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm…

Thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu...

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh