Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Thường trực UBND tỉnh báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ hai 09/12/2019 16:00

Như đã đưa tin, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra sáng 9/12, HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo trình bày Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo cho biết, tại Kỳ họp này, triển khai văn bản của HĐND tỉnh về báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố kiểm tra, rà soát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị của cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm hướng dẫn, triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo cho biết, để phát triển ngành chăn nuôi, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Hiện chăn nuôi chiếm 35% tỷ trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất chăn nuôi có chiều hướng phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi làm thiệt hại hơn 75.700 con lợn với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 2.900 tấn. Nhằm giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bù đắp giá trị của ngành chăn nuôi, đảm bảo nguồn thực phẩm, tăng nguồn thu nhập cho người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 1297/KH-SNN, ngày 6/8/2019 gửi UBND các huyện, Thành phố làm cơ sở để chỉ đạo sản xuất tại địa phương, đã có 11/13 huyện, Thành phố có báo cáo về kết quả xây dựng các phương án sản xuất chăn nuôi theo hướng chăn nuôi sang các loại vật nuôi khác. Hiện, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4100/KH-UBND, ngày 20/11/2019 về sản xuất chăn nuôi lợn những tháng cuối năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu và sự chỉ đạo của tỉnh.

Để làm rõ hơn kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND tỉnh cũng cho biết, ngày 8/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019, trong đó giao 88,680 tỷ đồng cho các huyện, Thành phố thực hiện hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND các huyện, Thành phố căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, thông báo để tổ chức chi trả cho người chăn nuôi đảm bảo đúng đối tượng, số lượng; tránh tình trạng kê khai chưa chính xác, có dấu hiệu gian lận, trục lợi chính sách của Nhà nước. Hiện, 9/13 huyện, Thành phố có báo cáo về kết quả thực hiện chi trả cho người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Về vấn đề cử tri kiến nghị xuất bán mía nguyên liệu sang Trung Quốc, theo đề xuất của Công ty cổ phần Mía đường và UBND huyện Hạ Lang, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, cho ý kiến, UBND tỉnh đã báo cáo trên cơ sở nhất trí về chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện. Về kế hoạch phát triển mía đường trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định duy trì và phát triển vùng nguyên liệu hiện có, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nhà máy, tạo sinh kế cho nhân dân vùng nguyên liệu mía. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện vùng nguyên liệu duy trì diện tích trồng mía khoảng 2.300 ha/năm; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, đầu tư thâm canh tăng sản lượng và thu nhập cho người dân cũng như định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI ngày 9/12.

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố xem xét lại Quyết định số 617/QĐ-UBND, ngày 17/5/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất khu tái định cư 1 thuộc Dự án Đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố (đường 58 m), UBND tỉnh cho biết việc phê duyệt giá đất cụ thể tại quyết định trên với vị trí loại 1, đường phố loại IV có giá đất 8,1 triệu đồng/m2, vị trí 2 có giá 5,1 triệu đồng/m2 đảm bảo đúng trình tự thủ tục và giá trị sử dụng đất của khu vực để giao đất tái định cư cho người sử dụng đất tại thời điểm giao đất tái định cư. Trong trường hợp số tiền bồi thường về đất ở của hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền 1 suất tái định cư tối thiểu 60 m2 thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ khoản chênh lệch thấp hơn, còn phần diện tích tái định cư được cấp ngoài diện tích 60 m2 thì hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá do UBND tỉnh quyết định. Việc bồi thường về đất ở được tính bằng tiền bồi thường tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Khi Nhà nước giao đất tái định cư thì người được giao đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá được tính theo thời điểm phê duyệt phương án bồi thường (tương ứng với vị trí, loại đường của thửa đất tái định cư). Các nội dung này thực hiện thống nhất theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013. Do vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, phê duyệt phương án tại thời điểm khác nhau thì đơn giá bồi thường đất ở của các hộ cũng khác nhau, do đó có sự chênh lệch về giá khi giao đất tái định cư là phù hợp. 

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, UBND tỉnh trả lời cho biết, việc xây dựng đường điện Quốc gia theo kiến nghị của cử tri là rất cần thiết. Hiện, UBND tỉnh đang giao ngành Công thương xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng các công trình cấp điện cho các thôn/xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020”. Khi dự án được phê duyệt và cân đối được nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện sử dụng nguồn vốn dự phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia để ưu tiên đầu tư các công trình điện cho các địa bàn chưa có điện. UBND tỉnh cũng cho biết, hiện nay các nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đã được phân bổ hết cho các dự án theo Nghị quyết củ HĐND tỉnh, do đó giai đoạn này ngân sách tỉnh chưa có nguồn vốn bố trí để triển khai các dự án không nằm trong kết hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, kiến nghị của cử tri về nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND các xã Thanh Long, Cần Yên (Thông Nông), xây dựng kè chống sạt lở bờ xứuối xã Thái Học (Bảo Lâm), đề nghị UBND huyện sử dụng các nguồn vốn được phân cấp để thực hiện, trong trường hợp không bố trí được vốn, chủ động rà soát để đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét bố trí việc làm cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đã qua đào tạo và có trình độ chuyên môn nhưng bị dôi dư do sáp nhập và không bố trí được việc làm, UBND tỉnh cho biết, cán bộ cán bộ, công chức cấp xã đã qua đào tạo và có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có năng lực, phẩm chất sẽ tiếp tục được bố trí, sắp xếp công tác hợp lý. Trong lộ trình bố trí, sắp xếp, tỉnh đang thực hiện các giải pháp: Không tuyển mới công chức cấp xã trong toàn tỉnh đối với các chức danh hiện đang vượt quá số lượng quy định để thực hiện điều động công chức từ xã này sang xã khác; khuyến khích số cán bộ, công chức dôi dư thực hiện chế độ chính sách quy định (Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP…); những cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhu cầu của các cơ quan trong hệ thống chính trị thì có thể tiếp nhận thành công chức, viên chức cấp huyện, tỉnh theo quy định.

Về hướng dẫn đặc thù đối với các xã vùng khó khăn về 3 chức danh chủ chốt cấp xã phải có trình độ đại học, UBND tỉnh cho biết hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có hướng dẫn cụ thể đối với tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy xã, phường, thị trấn.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực UBND tỉnh đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực mà cử tri quan tâm được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo sáng nay. 

Phóng viên Điện tử

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh